Çatalhöyük, Orta Anadolu’da Konya il merkezinin güney doğusunda yer alan Çumra ilçesinin 12 km kuzeyindeki Cilalı Taş Çağı yerleşim yerinin adıdır.
        Çatalhöyük’ün, M.Ö. 6800-5700 yıllarında 8000-10000 insanın yaşamış olduğu büyük bir kentsel yerleşim yeri olduğu anlaşılmıştır.
Çatalhöyük haritası, 1963 yılında yapılan kazılar sırasında, daha önce kutsal yer (tapınak) olduğu belirlenen bir bölümün duvarlarında, Çatalhöyük şehir planını gösteren bir harita olarak ortaya çıkartılmıştır. Haritanın büyük bölümü (yaklaşık üçte ikisi) kutsal yerin uzun kenarını oluşturan kuzey duvarına, kalan bölümü (yaklaşık üçte biri) ise kısa kenarı oluşturan doğu duvarına resmedilmiştir. Harita 1-1.5 cm. kalınlığında, perdahlanmış duvar sıvası üzerine yapılmıştır.
        Haritanın uzunluğu 3 metre, yüksekliği ise 0.9 metredir. Çatalhöyük haritası, yapılmış olduğu Cilalı Taş Çağı’nın uygarlık düzeyi göz önünde tutulursa, çok başarılı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.

catalhöyük

         Haritanın uzunluğu 3 metre, yüksekliği ise 0.9 metredir. Çatalhöyük haritası, yapılmış olduğu Cilalı Taş Çağı’nın uygarlık düzeyi göz önünde tutulursa, çok başarılı bir eser olarak karşımıza çıkmaktadır.

çatalhöyük_2

 

 

 

Bugün Bakılma: 4                     Toplam Bakılma: 5137