1900’ler, Çekoslavakya

30 ** 25 cm.

1900’ler, Japonya, Kore ve Çin

18 x 16 cm