1950’ler Basım, Ankara

64 x 46 cm.

96 x 65 cm.

1950’ler Basım, Hamburg

105 x 78 cm