1953 Basım, Türkiye

68 x 43 cm.

67 x 48 cm.

103 x 67 cm.

1953 Basım, Çin ve Kore

103 x 63 cm.

1953 Basım, Gottingen (Almanya)

92 x 70 cm.

1953 Basım, Meksika

90 x 68 cm

1953 Basım, Kuzey Amerika

103 x 70 cm