1957 Basım, Avrupa

84 x 73 cm.

1957 Basım, Irak

96 x 69 cm.

1957 Basım, İklim Diyagramı

92 x 68 cm.

50 x 45 cm.

50 x 45 cm.

1957 Basım, Avrupa

82 x 70 cm

1957 Basım, Antartika

90 x 74 cm