1964 Basım, New York

50 x 39 cm.  

1964 Basım, Kuzey Amerika

63 x 48 cm.

91 x 41 cm.

1964 Basım, Türkiye Karayolları

91 x 41 cm.

63 x 48 cm.

64 x 48 cm.

1964 Basım, Çin

63 x 48 cm.

50 x 38 cm.

50 x 38 cm.

1964 Basım, Avrupa (Kabartma Harita)

30 x 23 cm.