63 x 56 cm.

1968 Basım, Lecce

48 x 34 cm.

1968 Basım, Güneydoğu Asya

81 x 67 cm.

1968 Basım, Yugoslavya

76 x 55 cm.

1968 Basım, Türkiye

90 x 50 cm.

1968 Basım, Marmara Denizi

114 x 75 cm.

1968 Basım, Kanada

90 x 67 cm