1973 Basım, Paris

50 x 38 cm.

1973 Basım, Türkiye

69 x 49 cm.

69 x 49 cm.

1973 Basım, İspanya

78 x 53 cm.

88 x 57 cm.

1973 Basım, İngiltere

78 x 53 cm.

1973 Basım, Fransa

78 x 53 cm.

1973 Basım, Florida ( U.S.A. )

89 x 57 cm.

1973 Basım, Amerika

88 x 57 cm.

83 x 58 cm.