2007 Basım, Doğu Türkiye

69 x 49 cm.

2007 Basım, Orta Türkiye

69 x 49 cm.

2007 Basım, Batı Türkiye

69 x 49 cm.

2007 Basım, İsrail

99 x 68 cm.

2007 Basım, Bosna-Hersek

68 x 48 cm

68 x 48 cm

2007 Basım, Sırbistan (Kuzey)

68 x 48 cm