2010, Bursa Çarşı ve Hanlar

65 x 47 cm

2010 Basım, Sırbistan

41 x 29 cm

2010 Basım, Dubrovnik

62 x 45 cm