88 x 59 cm.

1990’lar Basım, Arkeoloji Haritası

100 x 66 cm