2004 Basım, Kaçkar – Verçenik

69 x 49 cm.  

69 x 49 cm.