1959 Basım, Sovyetler Birliği

64 x 48 cm.

92 x 58 cm